Objektiv indvandrerpolitik

Skiftende danske regeringer har siden 1960erne ført  indvandrerpolitik, som er baseret mere på ideologi end videnskab og som har skadet landet på mange parametre.  Pudsigt nok støtter et stort antal fremtrædende hjemlige evolutionsbiologer også den idealiserende smeltedigelteori som siger, at  vort humane samfund dannes af ligeværdige input fra alle dele af verden. Det har jeg (og Emil Kirkegaard; se andetsteds her på hjemmesiden) for nyligt forsøgt at gendrive. I en efterfølgende kommentar i “Newspeek” opfordres regeringen til at vælge en ny mere objektiv indvandrermodel, som ikke bygger på det venstreorienterede mantra “Vi er alle sammen lige”, men på iagttagelsen af, at “Vi alle er skæve, men nogen en skævere end andre”. For mange “meget skæve” fordærver demokratiet. Kommentaren kan læses her.

Kronik: Danskhed – kultur eller biologi? (JP)

Jeg udgav en nyligt en kronik i JyllandsPosten: Danskhed – kultur eller biologi.

Kronikken blev hurtigt genstand for massiv kritik af en række professorer, ph.dere, lektorer, og andre. Nogle af dem brugte endog udtryk som fupmageri , uvidenhed, misbrug af naturvidenskab, og selvforherligende fantasi i, hvad der mest af alt ligner en række personlige karakter-angreb.

Deres motivation blotlægges i slutkommentaren: ” … Nyborgs … påstande holder ikke vand og bør under ingen omstændigheder være grundlaget for den politiske debat, og slet ikke danne grundlaget for politiske beslutninger.”

Det er min fortsatte opfattelse, at forskningen og læserne er bedre tjent med mere ærlighed, mindre politisk korrekthed, mindre emotionalitet, og flere data i diskussionen af det komplicerede samspil mellem biologiske, psykometriske, differentialpsykologiske, differentialdemografiske, og genetiske faktorers betydning for effekten af indvandring fra sydlige ikke-vestlige områder.

Emil O. W. Kirkegaard, som også forsker i dette emne, har været så ekskværdig at kommentere  og udbygge nogle empiriske aspekter, som ikke kan udfoldes i en standardkronik.

Kronikken og Kirkegaards bidrag kan læses her.

 

Kronik: Frygt Danmarks fremtid (Jyllands-Posten)

I september 2016 udkom JP-kronikken Indvandringens konkrete risici. Den opregner en række indvandrings-relaterede problemer, som ledende politikere ikke synes at tage alvorlige. Den kan læses her.

I april 2016 skrev jeg en kronik Frygt Danmarks Fremtid, set i lyset af ikke-vestlig indvandring, i Jyllands-Posten. Den kan læses her.

Den forskningsartikel, der henvises til – The Decay of Western Civilization (Den vestlige civilizations forfald) – kan læses her.

For mere indsigt i det udbredte kollektive akademiske bedrag kan du bl.a. læse følgende artikler:

Kronik 2012 – Vestlige lande bliver dummere dag for dag.