Objektiv indvandrerpolitik

Skiftende danske regeringer har siden 1960erne ført  indvandrerpolitik, som er baseret mere på ideologi end videnskab og som har skadet landet på mange parametre.  Pudsigt nok støtter et stort antal fremtrædende hjemlige evolutionsbiologer også den idealiserende smeltedigelteori som siger, at  vort humane samfund dannes af ligeværdige input fra alle dele af verden. Det har jeg (og Emil Kirkegaard; se andetsteds her på hjemmesiden) for nyligt forsøgt at gendrive. I en efterfølgende kommentar i “Newspeek” opfordres regeringen til at vælge en ny mere objektiv indvandrermodel, som ikke bygger på det venstreorienterede mantra “Vi er alle sammen lige”, men på iagttagelsen af, at “Vi alle er skæve, men nogen en skævere end andre”. For mange “meget skæve” fordærver demokratiet. Kommentaren kan læses her.

Foredrag arrangeret at “Konservative Studenter” ved Aarhus Universitet

  • Da Konservative studerende i foråret 2017 inviterede professor emeritus, dr. phil. Helmuth Nyborg til at fortælle om sin forskning, havde Aarhus Universitet vanskeligt ved at finde et egnet lokale – han er jo lidt kontroversiel og havde man inviteret en anden, ville det have gået meget hurtigere. Kan I ikke flytte hans  forelæsning til DOKK1 i stedet?
  • Da denne sag om sindelagskontrol og forsknings- og ytringsfrihed på Aarhus Universitet kom TV2Østjylland for øre, meddelte pressechefen straks, at der blot var tale om en “kommunikationsfejl”. Nyborg måtte naturligvis gerne komme.
  • Det skete så den torsdag, den 28. september.
  • Her talte jeg først om de alvorlige tjenstlige sanktioner og misinformationer, som Universitetet har udsat mig for i tidens løb i forbindelse med min udforskning af individuelle, køns- og raceforskelle i intelligens, til trods for den omfattende støtte fra utallige førende internationale eksperter på området. Se foredraget nedenfor.
  • Tak til Konservative Studenter for arrangementet til støtte for forsknings- og ytringsfriheden.

Del 1 – Det kollektive akademiske bedrag

Se også Gottfredson, L. S. (1994). Egalitarian fiction and collective fraud. Society, 31(3), 53-59.

🔗
Den efterfølgende forelæsning diskuterede den såkaldte “Kold Vinter Teori”, som adskille danske evolutionsbiologer tager afstand fra med udtryk som fup, misbrug af naturvidenskab, og racisme. Denne kommunikationsform antyder, at de ønsker at lukke en vigtig og konsekvensrig videnskabelig debat ned med skældsord og karaktermord.

Omvendt foretrækker de en forlængst nedsmeltet Smeltedigel-teori som siger, at vort humane samfund er dannet på basis af ligeværdige input fra alle dele af verden.

Se foredraget nedenfor.

Del 2 – Hvad der gjorde Europa til et civiliseret geografisk område?

🔗
Den efterfølgende forelæsning diskuterede den såkaldte “Kold Vinter Teori”, som adskille danske evolutionsbiologer tager afstand fra med udtryk som fup, misbrug af naturvidenskab, og racisme. Denne kommunikationsform antyder, at de ønsker at lukke en vigtig og konsekvensrig videnskabelig debat ned med skældsord og karaktermord.


For mere om universitetets forsøg på forskningscensur, se:

  • http://aarsskriftet-critique.dk/2017/09/helmuth-nyborg-besoeger-konservative-studenter-paa-au/
  • http://aarsskriftet-critique.dk/2017/06/censur-mod-konservative-studenter-paa-aarhus-universitet/

For mere om en diskussion af Det Kollektive Akademiske Bedrag, læs her og her.

Slides: Foredrag_Konservative Studerende_AU_6_Part 1