Scandza 2019 Oslo talk

English

About this video. Why do modern universities demonize researchers, who study sex- and race differences? Why do Danish evolutionary biologists froth about fraud, racism, and misuse of natural science, when they hear about Cold Winter theory? Why do NATO and EU put researchers interested in these areas on their Stratcom list of Russian Agitators? Why can lectures on these topics only be presented today behind a wall of heavily armed police? Why would ANTIFA physically block the recent presentation of the video below, given at a private meeting for democratic non-violent people from all around the world in Oslo, Norway? The research presented in the video suggests that part of the explanation is that left-oriented academics have come to increasingly dominate western universities since the 1960es. They uncritically support the illusion of equality and are led by administrators, who deliberately fail to sanction violent student activists as they try to thwart politically incorrect lectures. Thus informed, left-oriented newspapers and TV channels in turn uncritically spread the illusion of equality to equally uncritical politicians, who then legislate national policy based on ideas that there are no biological limits to educability, occupation, and assimilation, and that ghetto-problems can be solved by dilution. This evil causal circle completes, when a majority of scientifically misinformed lay people vote for parties to the left of the mean, who promises equality and welfare for all (an European – in particular Swedish – illness) – and who increasingly receives political support from southern non-Western migrant. None of these parties show noteworthy interest in re-establishing politically neutral universities, seeking truth rather than recognition. Perhaps, the the only way forward is to sue misinforming left-leaning universities and avoid voting for parties to the left of the mean. See the video and judge for yourself.

Danish

Om videoen. Hvorfor dæmoniserer moderne universitetet forskere, der studerer køns- og raceforskelle? Hvorfor taler danske evolutionsbiologer om fupforskning, racisme, og misbrug af naturvidenskab, når kold vinter teori præsenterer? Hvorfor sætter NATO og EU forskere, der studerer sådanne emner på deres Stratcom liste over Russiske Agitatorer? Hvorfor kan forelæsninger over disse emner i dag kun præsenteres bag en mur af svært bevæbnet politi? Hvorfor ville ANTIFA forleden med magt blokere optagelsen af denne video i Oslo, Norge, givet der var tale om et privat møde for ikkevoldelige demokratisk indstillede mennesker fra hele verden? Forskning præsenteret i videoen antyder, at en væsentlig del af forklaring ligger i, at venstreorienterede akademikere har domineret vestlige universiteter siden 1960erne. De hylder illusionen om lighed og ledes i dag af ligesindede administratorer, der bevidst undlader at skride ind, når voldelige studenteraktivister forsøger at blokere politisk ukorrekte forelæsninger. Således informerede venstreorienterede aviser og Tv-kanaler videregiver dernæst ukritisk illusionen om lighed til lige så ukritiske politikere, der i tur og orden udformer national politik, der bygger på ideer om, at der ikke er nogen biologiske grænser for uddannelse, erhvervsdeltagelse, og assimilations og at ghettoproblemer kan løses socialt ved spredning. Den onde cirkel sluttes med, at et flertal af videnskabeligt misinformerede mennesker stemmer på partier til venstre for midten, der lover lighed og velfærd for alle (en Europæisk – og især Svensk – sygdom). Disse partier støttes i stigende grad af sydlige ikke-vestlige migranter. Ingen af dem udviser synderlig interesse i at genetablere politisk neutrale universiteter, som søger sandhed snarere end anerkendelse. Måske er den eneste vej frem at sagsøge misinformerende venstredrejede universiteter og at undlade at stemme på partier til venstre for midten? Se videoen og døm selv.

🔗