Objektiv indvandrerpolitik

Skiftende danske regeringer har siden 1960erne ført  indvandrerpolitik, som er baseret mere på ideologi end videnskab og som har skadet landet på mange parametre.  Pudsigt nok støtter et stort antal fremtrædende hjemlige evolutionsbiologer også den idealiserende smeltedigelteori som siger, at  vort humane samfund dannes af ligeværdige input fra alle dele af verden. Det har jeg (og Emil Kirkegaard; se andetsteds her på hjemmesiden) for nyligt forsøgt at gendrive. I en efterfølgende kommentar i “Newspeek” opfordres regeringen til at vælge en ny mere objektiv indvandrermodel, som ikke bygger på det venstreorienterede mantra “Vi er alle sammen lige”, men på iagttagelsen af, at “Vi alle er skæve, men nogen en skævere end andre”. For mange “meget skæve” fordærver demokratiet. Kommentaren kan læses her.