Objektiv indvandrerpolitik

Skiftende danske regeringer har siden 1960erne ført  indvandrerpolitik, som er baseret mere på ideologi end videnskab og som har skadet landet på mange parametre.  Pudsigt nok støtter et stort antal fremtrædende hjemlige evolutionsbiologer også den idealiserende smeltedigelteori som siger, at  vort humane samfund dannes af ligeværdige input fra alle dele af verden. Det har jeg (og Emil Kirkegaard; se andetsteds her på hjemmesiden) for nyligt forsøgt at gendrive. I en efterfølgende kommentar i “Newspeek” opfordres regeringen til at vælge en ny mere objektiv indvandrermodel, som ikke bygger på det venstreorienterede mantra “Vi er alle sammen lige”, men på iagttagelsen af, at “Vi alle er skæve, men nogen en skævere end andre”. For mange “meget skæve” fordærver demokratiet. Kommentaren kan læses her.

Foredrag arrangeret at “Konservative Studenter” ved Aarhus Universitet

  • Da Konservative studerende i foråret 2017 inviterede professor emeritus, dr. phil. Helmuth Nyborg til at fortælle om sin forskning, havde Aarhus Universitet vanskeligt ved at finde et egnet lokale – han er jo lidt kontroversiel og havde man inviteret en anden, ville det have gået meget hurtigere. Kan I ikke flytte hans  forelæsning til DOKK1 i stedet?
  • Da denne sag om sindelagskontrol og forsknings- og ytringsfrihed på Aarhus Universitet kom TV2Østjylland for øre, meddelte pressechefen straks, at der blot var tale om en “kommunikationsfejl”. Nyborg måtte naturligvis gerne komme.
  • Det skete så den torsdag, den 28. september.
  • Her talte jeg først om de alvorlige tjenstlige sanktioner og misinformationer, som Universitetet har udsat mig for i tidens løb i forbindelse med min udforskning af individuelle, køns- og raceforskelle i intelligens, til trods for den omfattende støtte fra utallige førende internationale eksperter på området. Se foredraget nedenfor.
  • Tak til Konservative Studenter for arrangementet til støtte for forsknings- og ytringsfriheden.

Del 1 – Det kollektive akademiske bedrag

Se også Gottfredson, L. S. (1994). Egalitarian fiction and collective fraud. Society, 31(3), 53-59.

Den efterfølgende forelæsning diskuterede den såkaldte “Kold Vinter Teori”, som adskille danske evolutionsbiologer tager afstand fra med udtryk som fup, misbrug af naturvidenskab, og racisme. Denne kommunikationsform antyder, at de ønsker at lukke en vigtig og konsekvensrig videnskabelig debat ned med skældsord og karaktermord.

Omvendt foretrækker de en forlængst nedsmeltet Smeltedigel-teori som siger, at vort humane samfund er dannet på basis af ligeværdige input fra alle dele af verden.

Se foredraget nedenfor.

Del 2 – Hvad der gjorde Europa til et civiliseret geografisk område?


For mere om universitetets forsøg på forskningscensur, se:

  • http://aarsskriftet-critique.dk/2017/09/helmuth-nyborg-besoeger-konservative-studenter-paa-au/
  • http://aarsskriftet-critique.dk/2017/06/censur-mod-konservative-studenter-paa-aarhus-universitet/

For mere om en diskussion af Det Kollektive Akademiske Bedrag, læs her og her.

Slides: Foredrag_Konservative Studerende_AU_6_Part 1

Kronik: Danskhed – kultur eller biologi? (JP)

Jeg udgav en nyligt en kronik i JyllandsPosten: Danskhed – kultur eller biologi.

Kronikken blev hurtigt genstand for massiv kritik af en række professorer, ph.dere, lektorer, og andre. Nogle af dem brugte endog udtryk som fupmageri , uvidenhed, misbrug af naturvidenskab, og selvforherligende fantasi i, hvad der mest af alt ligner en række personlige karakter-angreb.

Deres motivation blotlægges i slutkommentaren: ” … Nyborgs … påstande holder ikke vand og bør under ingen omstændigheder være grundlaget for den politiske debat, og slet ikke danne grundlaget for politiske beslutninger.”

Det er min fortsatte opfattelse, at forskningen og læserne er bedre tjent med mere ærlighed, mindre politisk korrekthed, mindre emotionalitet, og flere data i diskussionen af det komplicerede samspil mellem biologiske, psykometriske, differentialpsykologiske, differentialdemografiske, og genetiske faktorers betydning for effekten af indvandring fra sydlige ikke-vestlige områder.

Emil O. W. Kirkegaard, som også forsker i dette emne, har været så ekskværdig at kommentere  og udbygge nogle empiriske aspekter, som ikke kan udfoldes i en standardkronik.

Kronikken og Kirkegaards bidrag kan læses her.

 

Kronik: Frygt Danmarks fremtid (Jyllands-Posten)

I september 2016 udkom JP-kronikken Indvandringens konkrete risici. Den opregner en række indvandrings-relaterede problemer, som ledende politikere ikke synes at tage alvorlige. Den kan læses her.

I april 2016 skrev jeg en kronik Frygt Danmarks Fremtid, set i lyset af ikke-vestlig indvandring, i Jyllands-Posten. Den kan læses her.

Den forskningsartikel, der henvises til – The Decay of Western Civilization (Den vestlige civilizations forfald) – kan læses her.

For mere indsigt i det udbredte kollektive akademiske bedrag kan du bl.a. læse følgende artikler:

Kronik 2012 – Vestlige lande bliver dummere dag for dag.