Kvinder og kvindeforskning

Så langt øjet, historien, og statistikken rækker har kvinder og mænd overvejende valgt forskellige uddannelser og erhverv. Det kan feminister og kønsforskere ikke lide, så de lover – med forskningsmillioner i ryggen og tvungne kønskvoter – at skabe større kønslighed. Nu 40-50 år senere har vi ikke set større ændringer i kønsskævhederne.

Nedenstående kronik fortæller hvorfor.

Kronik_2020_Politiken_Kønsforskningens ulidelige lethed_Publ_med links

Søger moderne universiteter sandheden?

Demografiske analyser viser, at Europa er ved at udskifte sine oprindelige befolkninger med sydlige ikke-vestlige indvandrere.

En medvirkende årsag er, at moderne venstre-orienterede universiteter svigter deres neutrale oplysningspligt og tilmed jagter de få kritiske medarbejdere.

Derved misinformeres medierne og befolkningen.

Dette handler denne klumme fra 24Nyt om.

 

Scandza 2019 Oslo talk

English

About this video. Why do modern universities demonize researchers, who study sex- and race differences? Why do Danish evolutionary biologists froth about fraud, racism, and misuse of natural science, when they hear about Cold Winter theory? Why do NATO and EU put researchers interested in these areas on their Stratcom list of Russian Agitators? Why can lectures on these topics only be presented today behind a wall of heavily armed police? Why would ANTIFA physically block the recent presentation of the video below, given at a private meeting for democratic non-violent people from all around the world in Oslo, Norway? The research presented in the video suggests that part of the explanation is that left-oriented academics have come to increasingly dominate western universities since the 1960es. They uncritically support the illusion of equality and are led by administrators, who deliberately fail to sanction violent student activists as they try to thwart politically incorrect lectures. Thus informed, left-oriented newspapers and TV channels in turn uncritically spread the illusion of equality to equally uncritical politicians, who then legislate national policy based on ideas that there are no biological limits to educability, occupation, and assimilation, and that ghetto-problems can be solved by dilution. This evil causal circle completes, when a majority of scientifically misinformed lay people vote for parties to the left of the mean, who promises equality and welfare for all (an European – in particular Swedish – illness) – and who increasingly receives political support from southern non-Western migrant. None of these parties show noteworthy interest in re-establishing politically neutral universities, seeking truth rather than recognition. Perhaps, the the only way forward is to sue misinforming left-leaning universities and avoid voting for parties to the left of the mean. See the video and judge for yourself.

Danish

Om videoen. Hvorfor dæmoniserer moderne universitetet forskere, der studerer køns- og raceforskelle? Hvorfor taler danske evolutionsbiologer om fupforskning, racisme, og misbrug af naturvidenskab, når kold vinter teori præsenterer? Hvorfor sætter NATO og EU forskere, der studerer sådanne emner på deres Stratcom liste over Russiske Agitatorer? Hvorfor kan forelæsninger over disse emner i dag kun præsenteres bag en mur af svært bevæbnet politi? Hvorfor ville ANTIFA forleden med magt blokere optagelsen af denne video i Oslo, Norge, givet der var tale om et privat møde for ikkevoldelige demokratisk indstillede mennesker fra hele verden? Forskning præsenteret i videoen antyder, at en væsentlig del af forklaring ligger i, at venstreorienterede akademikere har domineret vestlige universiteter siden 1960erne. De hylder illusionen om lighed og ledes i dag af ligesindede administratorer, der bevidst undlader at skride ind, når voldelige studenteraktivister forsøger at blokere politisk ukorrekte forelæsninger. Således informerede venstreorienterede aviser og Tv-kanaler videregiver dernæst ukritisk illusionen om lighed til lige så ukritiske politikere, der i tur og orden udformer national politik, der bygger på ideer om, at der ikke er nogen biologiske grænser for uddannelse, erhvervsdeltagelse, og assimilations og at ghettoproblemer kan løses socialt ved spredning. Den onde cirkel sluttes med, at et flertal af videnskabeligt misinformerede mennesker stemmer på partier til venstre for midten, der lover lighed og velfærd for alle (en Europæisk – og især Svensk – sygdom). Disse partier støttes i stigende grad af sydlige ikke-vestlige migranter. Ingen af dem udviser synderlig interesse i at genetablere politisk neutrale universiteter, som søger sandhed snarere end anerkendelse. Måske er den eneste vej frem at sagsøge misinformerende venstredrejede universiteter og at undlade at stemme på partier til venstre for midten? Se videoen og døm selv.

🔗

Objektiv indvandrerpolitik

Skiftende danske regeringer har siden 1960erne ført  indvandrerpolitik, som er baseret mere på ideologi end videnskab og som har skadet landet på mange parametre.  Pudsigt nok støtter et stort antal fremtrædende hjemlige evolutionsbiologer også den idealiserende smeltedigelteori som siger, at  vort humane samfund dannes af ligeværdige input fra alle dele af verden. Det har jeg (og Emil Kirkegaard; se andetsteds her på hjemmesiden) for nyligt forsøgt at gendrive. I en efterfølgende kommentar i “Newspeek” opfordres regeringen til at vælge en ny mere objektiv indvandrermodel, som ikke bygger på det venstreorienterede mantra “Vi er alle sammen lige”, men på iagttagelsen af, at “Vi alle er skæve, men nogen en skævere end andre”. For mange “meget skæve” fordærver demokratiet. Kommentaren kan læses her.

Foredrag arrangeret at “Konservative Studenter” ved Aarhus Universitet

  • Da Konservative studerende i foråret 2017 inviterede professor emeritus, dr. phil. Helmuth Nyborg til at fortælle om sin forskning, havde Aarhus Universitet vanskeligt ved at finde et egnet lokale – han er jo lidt kontroversiel og havde man inviteret en anden, ville det have gået meget hurtigere. Kan I ikke flytte hans  forelæsning til DOKK1 i stedet?
  • Da denne sag om sindelagskontrol og forsknings- og ytringsfrihed på Aarhus Universitet kom TV2Østjylland for øre, meddelte pressechefen straks, at der blot var tale om en “kommunikationsfejl”. Nyborg måtte naturligvis gerne komme.
  • Det skete så den torsdag, den 28. september.
  • Her talte jeg først om de alvorlige tjenstlige sanktioner og misinformationer, som Universitetet har udsat mig for i tidens løb i forbindelse med min udforskning af individuelle, køns- og raceforskelle i intelligens, til trods for den omfattende støtte fra utallige førende internationale eksperter på området. Se foredraget nedenfor.
  • Tak til Konservative Studenter for arrangementet til støtte for forsknings- og ytringsfriheden.

Del 1 – Det kollektive akademiske bedrag

Se også Gottfredson, L. S. (1994). Egalitarian fiction and collective fraud. Society, 31(3), 53-59.

🔗
Den efterfølgende forelæsning diskuterede den såkaldte “Kold Vinter Teori”, som adskille danske evolutionsbiologer tager afstand fra med udtryk som fup, misbrug af naturvidenskab, og racisme. Denne kommunikationsform antyder, at de ønsker at lukke en vigtig og konsekvensrig videnskabelig debat ned med skældsord og karaktermord.

Omvendt foretrækker de en forlængst nedsmeltet Smeltedigel-teori som siger, at vort humane samfund er dannet på basis af ligeværdige input fra alle dele af verden.

Se foredraget nedenfor.

Del 2 – Hvad der gjorde Europa til et civiliseret geografisk område?

🔗
Den efterfølgende forelæsning diskuterede den såkaldte “Kold Vinter Teori”, som adskille danske evolutionsbiologer tager afstand fra med udtryk som fup, misbrug af naturvidenskab, og racisme. Denne kommunikationsform antyder, at de ønsker at lukke en vigtig og konsekvensrig videnskabelig debat ned med skældsord og karaktermord.


For mere om universitetets forsøg på forskningscensur, se:

  • http://aarsskriftet-critique.dk/2017/09/helmuth-nyborg-besoeger-konservative-studenter-paa-au/
  • http://aarsskriftet-critique.dk/2017/06/censur-mod-konservative-studenter-paa-aarhus-universitet/

For mere om en diskussion af Det Kollektive Akademiske Bedrag, læs her og her.

Slides: Foredrag_Konservative Studerende_AU_6_Part 1

Kronik: Danskhed – kultur eller biologi? (JP)

Jeg udgav en nyligt en kronik i JyllandsPosten: Danskhed – kultur eller biologi.

Kronikken blev hurtigt genstand for massiv kritik af en række professorer, ph.dere, lektorer, og andre. Nogle af dem brugte endog udtryk som fupmageri , uvidenhed, misbrug af naturvidenskab, og selvforherligende fantasi i, hvad der mest af alt ligner en række personlige karakter-angreb.

Deres motivation blotlægges i slutkommentaren: ” … Nyborgs … påstande holder ikke vand og bør under ingen omstændigheder være grundlaget for den politiske debat, og slet ikke danne grundlaget for politiske beslutninger.”

Det er min fortsatte opfattelse, at forskningen og læserne er bedre tjent med mere ærlighed, mindre politisk korrekthed, mindre emotionalitet, og flere data i diskussionen af det komplicerede samspil mellem biologiske, psykometriske, differentialpsykologiske, differentialdemografiske, og genetiske faktorers betydning for effekten af indvandring fra sydlige ikke-vestlige områder.

Emil O. W. Kirkegaard, som også forsker i dette emne, har været så ekskværdig at kommentere  og udbygge nogle empiriske aspekter, som ikke kan udfoldes i en standardkronik.

Kronikken og Kirkegaards bidrag kan læses her.

 

Discussion of Race, Genetics and Intelligence with Stefan Molyneux

In April I was invited to do a video interview with Stefan Molyneux over at Freedomain Radio. You can watch it on Bitchute. 🔗