Skolereformer og faglig kvalitet

Efter fire skolereformer falder den faglige kvalitet stadig i folkeskolen.

Har politikerne – og en del forskere – fat i de forkerte håndtag?

Se her og her for et bud på en mere empirisk baseret tilgang.