Review.

Professor Hans Eysenck reviewed my book: Hormones, Sex, and Society: The science of Physicology in 1996. Review_1996_Eysenck_Hormones sex and society_

Objektiv indvandrerpolitik

Skiftende danske regeringer har siden 1960erne ført  indvandrerpolitik, som er baseret mere på ideologi end videnskab og som har skadet landet på mange parametre.  Pudsigt nok støtter et stort antal fremtrædende hjemlige evolutionsbiologer også den idealiserende smeltedigelteori som siger, at  vort humane samfund dannes af ligeværdige input fra alle dele af verden. Det har jeg… Continue reading Objektiv indvandrerpolitik